Fuglekassa live

Tidligere i fuglekassen

Logg:
19.04.15 Startet bygging av redet
28.04.15 Byggingen av rede fortsetter, stor aktivitet
30.04.15 Isolering med dun og fjær startet i dag
08.05.15 Kom det første egget
09.05.15 Egg nr 2
10.05.15 Egg nr 3
11.05.15 Egg nr 4
12.05.15 Egg nr 5
13.05.15 Egg nr 6
14.05.15 Egg nr 7
15.05.15 Egg nr 8
16.05.15 Egg nr 9 17.05.15 Egg nr 10
19.05.15 Rugingen har startet, hannen er stadig innom og forer Lille Blå .
02.06.15 Første eggene klekket

Spettmeis (Sitta europaea) kilde:miljolare.no

Spettmeisen har en stålgrå ryggside, en svart øyenstripe og et relativt kraftig nebb. Hannens underside er hvit, mens hunnen har her en beigere farge.

Utbredelse: Spettmeisen er utbredt over det meste av lavlandet i Sør-Norge nord til Trondheimsfjorden. Den er en utpreget løvskogsfugl og foretrekker høyvokst, grovstammet gammel skog, men er også vanlig i kulturlandskap, som for eksempel parker og jordbrukslandskap med innslag av store trær.

Næring: Spettmeisen klatrer både oppover og nedover trestammer på jakt etter insekter, edderkoppdyr, nøtter og frø, og synger med en gjennomtrengende, klar "piu,piu,piu... "-lyd.

Forflytninger: Spettmeisen er en utpreget standfugl og livnærer seg mye på eike- og hasselnøtter om vinteren.